NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 240 (220450)

Frézy. Rozmery vzájomnej zameniteľnosti upínacích tŕňov alebo frézovacích tŕňov.

NORMA vydána dne 1.2.1999

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 240
: 220450
: 12705
: 1.2.1999
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 240 (220450):

Táto medzinárodná norma stanovuje rozmery zameniteľnosti medzi frézou a upínacím tŕňom, t.j. vnútorným otvorom frézy.