NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2382-2 (369001)

Informačná technika. Slovník. 2. časť: Aritmetické a logické operácie.

NORMA vydána dne 1.10.1995

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 2382-2
: 369001
: 59850
: 1.10.1995
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 2382-2 (369001):

Slovník je určen k usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracování dat. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů a definuje jejich vzájemné vztahy.