NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 2331 (268813)

Vidlicové zdvíhacie vozíky. Ramená vidlice hákového typu. Slovník.

NORMA vydána dne 1.7.1998

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 2331
: 268813
: 72402
: 1.7.1998
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 2331 (268813):

V tejto medzinárodnej norme sa definície termínov vzťahujú na ramená vidlice hákového typu vyhovujúce ISO 2328 a 2330 pre vidlicové zdvíhacie vozíky.