NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 1496-3 (269343)

Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Časť 3: Nádržkové kontajnery na kvapaliny, plyny a tlakom manipulované sypké materiály.

NORMA vydána dne 1.4.1999

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 1496-3
: 269343
: 13094
: 1.4.1999
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 1496-3 (269343):

Táto časť ISO 1496 špecifikuje základné technické a skúšobné požiadavky pre kontajnery ISO radu 1 vhodné na prepravu plynov, kvapalín a pevných látok.