NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 1103 (303651)

Cestné vozidlá. Spojovacie gule pre karavany a ľahké prívesy. Rozmery.

NORMA vydána dne 1.9.2004

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 1103
: 303651
: 95606
: 1.9.2004
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 1103 (303651):

Táto medzinárodná norma stanoví rozmery potrebné na zabezpečenie zameniteľnosti mechanických spojovacích zariadení medzi ľahkými prívesmi alebo karavanmi a ťažnými vozidlami, ak sú tieto vybavené spojovacou guľou.