NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 1087-2 (010012)

Terminologická práca. Slovník. Časť 2: Počítačové aplikácie.

NORMA vydána dne 1.8.2006

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 1087-2
: 010012
: 101259
: NEPLATNÁ
: 1.8.2006
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN