NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 1087-1 (010012)

Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia.

NORMA vydána dne 1.5.2003

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 1087-1
: 010012
: 89606
: 1.5.2003
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 1087-1 (010012):

Táto medzinár. norma určuje slovník pre teóriu a aplikáciu v terminologickej práci.