NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 1080 (220416)

Obrábacie stroje. Kužeľové stopky Morse. Drážka na priečny vyrážač.

NORMA vydána dne 1.4.1999

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 1080
: 220416
: 11512
: 1.4.1999
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 1080 (220416):

Táto medzinárodná norma stanovuje rozmery drážok v milimetroch a v palcoch na vyrážacie kliny, na vonkajšie a vnútorné kužele Morse a na redukčné puzdrá.