NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 10448 (300432)

Poľnohospodárske traktory. Hydraulický tlak pre prídavné zariadenia.

NORMA vydána dne 1.7.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 10448
: 300432
: 13385
: 1.7.2000
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 10448 (300432):

Táto medzinárodná norma špecifikuje charakteristiky tlaku v hydraulických obvodoch poľno-hospodárskych traktorov.