NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO 10241 (010011)

Medzinárodné terminologické normy. Tvorba a úprava.

NORMA vydána dne 1.1.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO 10241
: 010011
: 14191
: 1.1.2000
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO 10241 (010011):

Táto medzinárodná norma určuje zásady, ktoré sa používajú pri tvorbe a úprave medzinárodných terminologických noriem.