NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO/IEC TS 27008 (369797)

Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návody na posudzovanie opatrení bezpečnosti informácií (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v pôvodnom jazyku).

NORMA vydána dne 1.9.2020

Znění normy v původním jazyce -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO/IEC TS 27008
: 369797
: 131592
: 1.9.2020
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN