NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO/IEC 9646-1 (369647)

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 1: Všeobecné pojmy (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v pôvodnom jazyku).

NORMA vydána dne 1.12.1997

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO/IEC 9646-1
: 369647
: 60033
: 1.12.1997
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN