NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO/IEC 9506-3+Amd.2 (186530)

Priemyselné automatizované systémy. Špecifikácia výrobnej správy. Časť 3: Sprievodná norma pre robotiku.

NORMA vydána dne 1.3.1999

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO/IEC 9506-3+Amd.2
: 186530
: 12971
: 1.3.1999
: 120
: 391 g (0.86 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO/IEC 9506-3+Amd.2 (186530):

Táto časť ISO/IEC 9506 opisuje model robota a spôsob akým sa vlastnosti robota zobrazujú do vlastností virtuálneho výrobného zariadenia.