NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO/IEC 8859-2 (369111)

Informačné technológie. Množiny grafických znakov kódované jednou 8-bitovou slabikou (jedným oktetom). Časť 2: Latinská abeceda č. 2.

NORMA vydána dne 1.7.2003

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO/IEC 8859-2
: 369111
: 90005
: 1.7.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO/IEC 8859-2 (369111):

Táto časť ISO/IEC 8859 stanovuje súbor 191 kódovaných grafických znakov označených ako latinská abeceda č.2.