NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO/IEC 8571-3 (369661)

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Prenos, prístup a riadenie súboru. Časť 3: Definícia služby súboru (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v pôvodnom jazyku).

NORMA vydána dne 1.12.1997

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO/IEC 8571-3
: 369661
: 60047
: 1.12.1997
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN