NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO/IEC 19770-1 (369772)

Informačné technológie. Riadenie softvérových aktív. Časť 1: Procesy (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v pôvodnom jazyku).

NORMA vydána dne 1.4.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO/IEC 19770-1
: 369772
: 109850
: 1.4.2010
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO/IEC 19770-1 (369772):

V tejto časti normy sa poskytujú návody na riadenie softvérových aktív s cieľom zaistiť dostatočnú podporu pre celkové riadenie IT služieb.Táto časť normy úzko súvisí s ISO/IEC 20000.