NORMSERVIS s.r.o.

STN ISO/IEC 15288 (369786)

Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu systému.

NORMA vydána dne 1.12.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN ISO/IEC 15288
: 369786
: 109567
: 1.12.2009
: 112
: 367 g (0.81 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN ISO/IEC 15288 (369786):

Táto medzinárodná norma určuje všeobecný rámec procesov na popis životného cyklu systémov vytváraných ľuďmi.