NORMSERVIS s.r.o.

STN IEC 60736 (356115)

Meracie stanice elektromerov.

NORMA vydána dne 1.9.1992

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN IEC 60736
: 356115
: 58925
: 1.9.1992
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN IEC 60736 (356115):

Tato norma plati pre trojfazove alebo jednofazove meracie stanice pouzivane na typove a preberacie skusky elektromerov triedy presnosti 0,5; 1 a 2.