NORMSERVIS s.r.o.

STN IEC 60092-201 (326602)

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 201: Návrh systému - Všeobecne.

NORMA vydána dne 1.4.1997

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN IEC 60092-201
: 326602
: 57611
: 1.4.1997
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN IEC 60092-201 (326602):

Táto norma určuje hlavné zásady návrhu systému elektrického rozvodu na lodiach.