NORMSERVIS s.r.o.

STN IEC 60050-651 (330050)

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 651: Práce pod napätím (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.1.2004

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN IEC 60050-651
: 330050
: 91375
: 1.1.2004
: 140
: 451 g (0.99 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN IEC 60050-651 (330050):

Táto norma obsahuje národné prílohy NA a NC.