NORMSERVIS s.r.o.

STN IEC 60050-442 (330050)

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 442: Elektrické príslušenstvo.

NORMA vydána dne 1.7.2002

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN IEC 60050-442
: 330050
: 82345
: 1.7.2002
: 152
: 487 g (1.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN IEC 60050-442 (330050):

IEC je celosvetová organizácia pre normalizáciu, ktorá zastrešuje všetky národné elektrotechn. komitéty.