NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 9801 (195038)

Oftalmologické pomôcky. Skúšobné kontaktné šošovky (ISO 9801: 2009) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 9801
: 195038
: 110804
: 1.5.2010
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN