NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 9680 (360908)

Stomatológia. Operačné osvetlenie (ISO 9680: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 9680
: 360908
: 120531
: 1.4.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN