NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 8980-2 (190570)

Očná optika. Hotové okuliarové šošovky s neobrúseným okrajom. Časť 2: Špecifikácia šošoviek so zmenami optickej mohutnosti (ISO 8980-2: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 8980-2
: 190570
: 125902
: 1.2.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN