NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 8092-3 (304231)

Cestné vozidlá. Spoje pre palubnú elektrickú inštaláciu. Časť 3: Ploché vidlice pre viacpólové spoje. Rozmery a špecifické požiadavky (ISO 8092-3: 1996) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 8092-3
: 304231
: 18546
: 1.10.2001
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN