NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 6103 (224506)

Nástroje zo stmeleného brúsiva. Dovolené nevývažky dodávaných brúsnych kotúčov. Statické skúšanie (ISO 6103: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 6103
: 224506
: 120123
: 1.2.2015
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN