NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 5167-1 (257710)

Meranie prietoku tekutín pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 1: Všeobecné princípy a požiadavky (ISO 5167-1: 2003).

NORMA vydána dne 1.7.2005

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 5167-1
: 257710
: 96842
: 1.7.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN ISO 5167-1 (257710):

Táto časť ISO 5167 definuje termíny a značky a ustanovuje všeobecné princípy metód merania a výpočtu prietoku tekutín v potrubí pomocou snímačov diferenčného tlaku (clôn, dýz a Venturiho trubíc) vložených do celkom zaplneného potrubia kruhového prierezu.