NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 4126-1 (136668)

Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily (ISO 4126-1: 2013).

NORMA vydána dne 1.12.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 4126-1
: 136668
: 118208
: 1.12.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN