NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 3183 (136810)

Ropný a plynárenský priemysel. Oceľové rúry na potrubné dopravné systémy (ISO 3183: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 3183
: 136810
: 130365
: 1.4.2020
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN