NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 252 (260390)

Dopravné pásy. Adhézia medzi konštrukčnými prvkami. Skúšobné metódy (ISO 252: 2007).

NORMA vydána dne 1.12.2007

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 252
: 260390
: 104714
: 1.12.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN ISO 252 (260390):

V tejto norme sa opisujú dve skúšobné metódy, A a B, pre stanovenie adhéznej pevnosti medzi konštrukčnými prvkami dopravného pása, napr. medzi vložkami a medzi krycími vrstvami a kostrou.