NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 23125 (200702)

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Sústruhy (ISO 23125: 2015, opravená verzia 2016-03-15) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 23125
: 200702
: 130316
: 1.3.2020
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN