NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 22665 (195120)

Očná optika a optické prístroje. Prístroje na meranie osovej vzdialenosti očí (ISO 22665: 2012) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 22665
: 195120
: 117201
: 1.6.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN