NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 22043 (142715)

Mrazničky na zmrzlinu. Triedenie, požiadavky a skúšobné podmienky (ISO 22043: 2020) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2021

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 22043
: 142715
: 132755
: 1.6.2021
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN