NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 22042 (142717)

Ochladzovače a mraziace vitríny na profesionálne použitie. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné podmienky (ISO 22042: 2021) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2022

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 22042
: 142717
: 134127
: 1.1.2022
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN