NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 21183-2 (260361)

Ľahké dopravné pásy. Časť 2: Zoznam ekvivalentných termínov (ISO 21183-2: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 21183-2
: 260361
: 128357
: 1.5.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN