NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 20456 (257718)

Meranie prietoku tekutín v uzavretých potrubiach. Návod na používanie indukčných prietokomerov pre vodivé kvapaliny (ISO 20456: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 20456
: 257718
: 130371
: 1.4.2020
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN