NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 18422 (320805)

Lode a námorná technológia. Lode vnútrozemskej plavby. Tabuľa s pokynmi na záchranu, oživovanie a prvú pomoc topiacich sa osôb (ISO 18422: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 18422
: 320805
: 126317
: 1.3.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN