NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 18369-3 (195044)

Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 3: Metódy merania (ISO 19369-3: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 18369-3
: 195044
: 126202
: 1.3.2018
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN