NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 18369-2 (195044)

Očná optika. Kontaktné šošovky. Časť 2: Tolerancie (ISO 18369-2: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 18369-2
: 195044
: 126201
: 1.3.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN