NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 17683 (322764)

Lode a lodná technika. Keramická príložka zvaru pre námorné použitie (ISO 17683: 2014) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 17683
: 322764
: 122546
: 1.4.2016
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN