NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 16092-4 (210701)

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Lisy. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na pneumatické lisy (ISO 16092-4: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2021

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 16092-4
: 210701
: 131989
: 1.3.2021
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN