NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 16092-1 (210701)

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Lisy. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 16092-1: 2017) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 16092-1
: 210701
: 126988
: 1.8.2018
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN