NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 16091 (310519)

Kozmické systémy. Integrovaná podpora logistiky (ISO 16091: 2002) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 16091
: 310519
: 91224
: 1.9.2003
: 27
: 81 g (0.18 )
:
Kategorie: Technické normy STN