NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 15748-1 (322140)

Lode a námorné zariadenia. Pitná voda dodávaná na lode a námorné konštrukcie. Časť 1: Plánovanie a navrhovanie (ISO 15748-1: 2002) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 15748-1
: 322140
: 88832
: 1.12.2002
: 26
: 78 g (0.17 )
:
Kategorie: Technické normy STN