NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 15641 (222004)

Frézy na vysokorýchlostné obrábanie. Bezpečnostné požiadavky (ISO 15641: 2001).

NORMA vydána dne 1.5.2004

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 15641
: 222004
: 91215
: 1.5.2004
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN ISO 15641 (222004):

Táto norma sa zaoberá základnými poruchami, ktoré sa vyskytujú pri valcových frézach používaných na vysokorýchlostné obrábanie a predpisuje bezpečnostné požiadavky.