NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 15367-2 (192028)

Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy na určovanie tvaru čela vlny laserového zväzku. Časť 2: Shackove-Hartmannove snímače (ISO 15367-2: 2005) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 15367-2
: 192028
: 99164
: 1.9.2005
: 22
: 66 g (0.15 )
:
Kategorie: Technické normy STN