NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 15236-4 (260394)

Oceľovokordové dopravné pásy. Časť 4: Vulkanizované spoje pásov (ISO 15236-4: 2004).

NORMA vydána dne 1.5.2005

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 15236-4
: 260394
: 97907
: 1.5.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN ISO 15236-4 (260394):

Táto časť EN ISO 15236 špecifikuje konštrukciu, rozmery, požiadavky a označovanie vulkanizovaných spojov pre oceľovokordové dopravné pásy a požiadavky na ne.