NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 15118-3 (300611)

Cestné vozidlá. Sieťové komunikačné rozhranie vo vozidlách. Časť 3: Požiadavky na fyzickú vrstvu a vrstvu dátového spoja (ISO 15118-3: 2015) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 15118-3
: 300611
: 123567
: 1.11.2016
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN