NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 15004-1 (195115)

Oftalmologické prístroje. Základné požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Všeobecné požiadavky vzťahujúce sa n a všetky oftalmologické prístroje (ISO 15004-1: 2006) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 15004-1
: 195115
: 108780
: 1.8.2009
: 13
: 39 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN