NORMSERVIS s.r.o.

STN EN ISO 14729 (195027)

Očná optika. Kontaktné šošovky. Mikrobiologické požiadavky a skúšobné metódy na výrobky a postup čistenia kontaktných šošoviek (ISO 14729: 2001) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN ISO 14729
: 195027
: 19302
: 1.12.2001
: 23
: 69 g (0.15 )
:
Kategorie: Technické normy STN